• futo_4.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_23.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
 • 2018. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazolóhatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Letölthető: 

 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Letölthető: 

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek

Letölthető: 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Adatlap általános iskolai beiratkozáshoz

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatos jogszabályi változásokról

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Iskolánk beiskolázási körzete

Adatkezelési tájékoztató tanulók és szülők részére: