• futo_7.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_14.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Bemutatkozik Vargáné Hunya Katalin leendő elsős tanító néni

Vargáné Hunya Katalin vagyok. 1996 óta tanítok a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem környezetismeret szakkollégiumon.

Alsónémediben élek, férjemmel 4 gyermeket nevelünk. Nagyfelmenő rendszerben negyedik osztályig tanítom a diákokat. Osztályom nyelvi tagozatos, angol illetve német nyelvet  tanulnak.

Közös munkával bátran meg fogunk birkózni az olvasás, írás és számolás tudományával.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet.

Szeretném elérni, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek, napról-napra fejlődjenek és okosodjanak. Mint korábbi osztályaimmal,  leendő tanítványaimnak is  biztos alapokat kívánok adni a felsős évfolyamokon való tanuláshoz, hogy  használható ismereteket szerezzenek további életükhöz.

Mindezekhez sok-sok türelemre, szeretetre, megértésre és együttműködésre van szükség. Akkor dolgozhatunk a leghatékonyabban, hogyha a hármas összefogás megvalósul: gyermek-szülő-tanító. Ebben a munkában számítok a  szülők támogatására.

Közösen tegyünk a gyermekek sokoldalú fejlődéséért!
Remélem, derűs iskolás évek várnak a kisgyermekekre.

Bemutatkozik Papp Tímea leendő elsős tanító néni

Papp Tímea vagyok. 1992-ben végeztem tanítónőként.

2015 óta dolgozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Nagyfelmenő rendszerben, vagyis elsőtől negyedik osztályig vagyok a gyermekekkel.

Jövő tanévben a sportorientált csapatot fogom tanítani. Eddigi tapasztalataim alapján a Meixner módszert tartom a legmegfelelőbbnek az olvasás elsajátításához, így a gyermekeket ennek a tankönyvcsaládnak a segítségével fogom megtanítani olvasni és írni.

Szívesen próbálok ki új módszereket, nyitott vagyok a jó ötletekre. Munkám során törekszem a nyugodt, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására. Állandó napközis párommal nagy összhangban dolgozunk együtt. 

Szívesen szervezünk különböző osztályprogramokat, igyekszünk jó kis közösséget építeni.

Kolléganőmmel kíváncsian és lelkesen várjuk új csapatunkat.

 

Bemutatkozik Kubát-Brock Enikő leendő elsős napközis tanító néni

Kubát-Brock Enikő vagyok. 2001-ben szereztem diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a harmadik osztályom, ahol napközis tanítóként követhettem végig a gyerekek fejlődését.
 
Nagyon jól érzem magam a napköziben, hiszen itt lehetőségem nyílik kötetlen formában a nevelői munkára, kézműves foglalkozásokra, művészeti oktatásra, hagyományőrzésre, közösség építésére.
 
Fontosnak tartom a délelőtti kollégámmal való együttműködést, hogy a napközi szerves része, folytatása legyen a délelőtt folyó munkának.
 
Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekeknek megfelelő segítséget nyújtsak a másnapi munkára való alapos felkészülésében, a házi feladatok elkészítésében.
 

 

Beiratkozási fórum leendő elsős szülők részére

2019. március 18-án, 17.30 órakor beiratkozási fórum lesz a művelődési házban a 2019/20-es tanévben iskolába lépő gyermekek számára. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
 • 2018. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazolóhatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Letölthető: 

 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Letölthető: 

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek

Letölthető: 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Adatlap általános iskolai beiratkozáshoz

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Iskolánk beiskolázási körzete

Adatkezelési tájékoztató tanulók és szülők részére: