• futo_15.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_4.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Elektronikai hulladékgyűjtés

A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Dunaharaszti, Eötvös utca 52.) ismét megszervezi a lakosok között népszerű programját, az elektronikai hulladékgyűjtést.
 
Időpontja:
április 15. hétfő: 16:00-18:30
április 16. kedd: 7:00-10:00 majd 14:30-17.30
április 17. szerda:
14:30-17:00

A leendő elsősök nyílt napi beosztása

Időpont: 2019. április 2. kedd

Időpont

Tantárgy

Osztály

Pedagógus

Terem

9:00-9:45

matematika

4.c

Papp Tímea

4.c terme

9:00-9:45

magyar

4. a

Vargáné Hunya Katalin

4.a terme

10:00-10:45

magyar

4..c

Papp Tímea

4.c terme

10:00-10:45

matematika

4.a

Vargáné Hunya Katalin

4.a terme

11.00-tól Weinber Róbertné intézményvezetőigazgatói tájékoztatót tart.

Megnyílt a leendő elsősök szülei számára az e-Ügyintézés beiratkozás felülete

Tisztelt Szülők!

A mai városi beiratkozási fórumon elhangzottak alapján mától a leendő elsős tanulók szülei megkezdhetik a választott általános iskola e-Ügyintézés felületére felölteni a gyermekére vonatkozó adatokat.

A felület elérése bármely böngészőből: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 
Ha Önnek még nincs egyetlen általános iskolához sem Kréta gondviselői hozzáférése, vagy nem ugyanabba az intézménybe kívánja gyermekét íratni, mint ahová a belépése szól, kérjük a felület segítségével hozzon létre egy ideiglenes felhasználót, és elkezdheti az az adatok feltöltését. Ideiglenes felhasználó esetén ne gördítse le belépéskor az iskola nevét, hagyja üresen!
 
Ha Önnek már van valamely általános iskolához Kréta gondviselői (figyelem, a gyermek felhasználóneve és jelszava nem jó!) hozzáférése, és ugyanabba az intézménybe kívánja gyermekét íratni, használja a már meglévő felhasználónevét és jelszavát és ebben az esetben gördítse le a választott iskolát.
 
Az adatok feltöltését az általános iskolák 2019. április 12-én 12:00-ig tudják befogadni.
 
Ne feledjék, az elektronikus feltöltés csak segíti és támogatja, de nem váltja ki a személyes megjelenést. Az általános iskolai beiratkozási napokon Önnek a szükséges íratok eredeti példányának  bemutatásával meg kell jelennie a kiválasztott intézményben!
 
Kérjük, személyes okmányt (pl. lakcímkártyát), illetve érzékeny adatokat tartalmazó igazolásokat ne töltsön fel a felületre!
 
Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson. 
 
Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel korlátlan alkalommal léphet be.
 
Azzal is gyorsíthat a beiratkozás folyamatán, ha a szükséges nyilatkozatokat letölti honlapunkról, kinyomtatja és kitöltve és aláírva behozza a beiratkozáskor (kérjük ne hozza be korábban a kitöltött nyomtatványokat, csak a beiratkozás 2 napjának valamelyikén: április 11. vagy április 12.)
:
 
A levetített diasor PDF formában is letölthető, megtekinthető, nyomtatható:
 
Jó feltöltést kívánunk!
 

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
 • 2018. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazolóhatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Letölthető: 

 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Letölthető: 

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek

Letölthető: 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Iskolánk beiskolázási körzete

34. Telekom Minicittá Városvédő Futás  2,4 km

A futás időpontja: 2019. április 13. (szombat)    12.00  óra     

Helyszín: Margitsziget                                                                    

 Indulás az iskola elől: 10.30 óra

Részvételi költség: Diák: 1700 Ft (900 Ft nevezési díj+ 800 Ft busz)                                                                                               

Felnőtt: 2200 (1400Ft+ 800Ft )  Ez tartalmazza a nevezési díjat, útiköltséget, emblémázott pólót, befutócsomagot…(csokit, innivalót szokott tartalmazni)                                                                                  

 A teljesítendő táv: 2,4 km  

Jöhetnek szülők, idősebb testvérek is, akik már nem iskolánk tanulói.

Jelentkezési határidő: 2019. április 5. (péntek)

Várjuk a jelentkezéseket!   Sier Tamásné Andi néni

34. Telekom Vivicitta Városvédő Futás 10 km

A futás időpontja: 2019. április 14. (vasárnap)

Rajt: 13.00   Margitsziget

Teljesítendő táv: 10 km

Nevezési díj: Diák: 4400 Ft , Felnőtt: 6300 Ft

Ez tartalmazza a nevezést, az emblémázott pólót, befutócsomagot, a chipet, de az utazást nem tudjuk biztosítani. 

34. Telekom Midicitta Városvédő Futás  7 km

A futás időpontja: 2019. április 13. (szombat)

Rajt: 15.000   Margitsziget

Teljesítendő táv: 7 km

Nevezési díj: Diák: 1900 Ft; Felnőtt: 2700 Ft

Ez tartalmazza a nevezést, az emblémázott pólót, befutócsomagot, a chipet, de az utazást nem tudjuk biztosítani.

Jelentkezési határidő: 2019 április 5. (péntek)

Nyílt hét az alsó tagozatban - nyílt tanítási órák és napközis foglalkozás

 

HÉTFŐ
március 25.

KEDD
március 26.

SZERDA
március 27.

CSÜTÖRTÖK
március 28.

1.óra

3.a Tóth Andrea
magyar

1.b Zsigmond Béláné
matematika

2.b  Nuberné Török Ildikó
matematika

1.a Lents Szilvia
matematika

4.b Némethné Hunya Gabriella
angol

4.b Reiblné Horváth Márta
német

2.a Kreiszné Wágner Rita
magyar

 

2.óra

3.a Tóth Andrea
matematika

1.b Zsigmond Béláné
magyar

2.b Nuberné Török Ildikó
magyar

1.a Lents Szilvia
magyar

3.b Bordi Zsoltné
környezet

4.a Vargáné Hunya Katalin
környezet

2.a Kreiszné Wágner Rita
matematika

 

3.óra

3.a Csizmár Rita
angol

1.b Kiss-Pálinkás Evelin
környezetismeret

2.b Csizmár Rita
angol

2.b Reiblné Horváth Márta
német

3.b Bordi Zsoltné
matematika

4.a  Solti Réka
angol

4.b Mester Vera
magyar

4.c Papp Tímea
magyar

 

 4.óra

 

3.b Csizmár Rita
angol

3.b Reiblné Horváth Márta
német

4.b Mester Vera
magyar

 

 

5. óra   3.b Gotyár Marianna
testnevelés
   

6. óra

 

 

 

3.b Zentai Éva
ének-zene

Napközi

Józan Katalin
2.b

 Kiss Zsuzsanna
4.a

 

Káli Erika
4.b

 Kubát-Brock Enikő
4.c

 Márta-Kovács Renáta
1.a

Váraljainé Kemény Éva
3.a

Nemes Mariann
2.a

 

Bemutatkozik Vargáné Hunya Katalin leendő elsős tanító néni

Vargáné Hunya Katalin vagyok. 1996 óta tanítok a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem környezetismeret szakkollégiumon.

Alsónémediben élek, férjemmel 4 gyermeket nevelünk. Nagyfelmenő rendszerben negyedik osztályig tanítom a diákokat. Osztályom nyelvi tagozatos, angol illetve német nyelvet  tanulnak.

Közös munkával bátran meg fogunk birkózni az olvasás, írás és számolás tudományával.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet.

Szeretném elérni, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek, napról-napra fejlődjenek és okosodjanak. Mint korábbi osztályaimmal,  leendő tanítványaimnak is  biztos alapokat kívánok adni a felsős évfolyamokon való tanuláshoz, hogy  használható ismereteket szerezzenek további életükhöz.

Mindezekhez sok-sok türelemre, szeretetre, megértésre és együttműködésre van szükség. Akkor dolgozhatunk a leghatékonyabban, hogyha a hármas összefogás megvalósul: gyermek-szülő-tanító. Ebben a munkában számítok a  szülők támogatására.

Közösen tegyünk a gyermekek sokoldalú fejlődéséért!
Remélem, derűs iskolás évek várnak a kisgyermekekre.

Bemutatkozik Papp Tímea leendő elsős tanító néni

Papp Tímea vagyok. 1992-ben végeztem tanítónőként.

2015 óta dolgozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Nagyfelmenő rendszerben, vagyis elsőtől negyedik osztályig vagyok a gyermekekkel.

Jövő tanévben a sportorientált csapatot fogom tanítani. Eddigi tapasztalataim alapján a Meixner módszert tartom a legmegfelelőbbnek az olvasás elsajátításához, így a gyermekeket ennek a tankönyvcsaládnak a segítségével fogom megtanítani olvasni és írni.

Szívesen próbálok ki új módszereket, nyitott vagyok a jó ötletekre. Munkám során törekszem a nyugodt, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítására. Állandó napközis párommal nagy összhangban dolgozunk együtt. 

Szívesen szervezünk különböző osztályprogramokat, igyekszünk jó kis közösséget építeni.

Kolléganőmmel kíváncsian és lelkesen várjuk új csapatunkat.

 

Bemutatkozik Kubát-Brock Enikő leendő elsős napközis tanító néni

Kubát-Brock Enikő vagyok. 2001-ben szereztem diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a harmadik osztályom, ahol napközis tanítóként követhettem végig a gyerekek fejlődését.
 
Nagyon jól érzem magam a napköziben, hiszen itt lehetőségem nyílik kötetlen formában a nevelői munkára, kézműves foglalkozásokra, művészeti oktatásra, hagyományőrzésre, közösség építésére.
 
Fontosnak tartom a délelőtti kollégámmal való együttműködést, hogy a napközi szerves része, folytatása legyen a délelőtt folyó munkának.
 
Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekeknek megfelelő segítséget nyújtsak a másnapi munkára való alapos felkészülésében, a házi feladatok elkészítésében.
 

 

Angol tábor július 22-26-ig

Szeretsz társasjátékozni? Érdekel az angol nyelv? Csizmár Rita néninél a helyed az angol és társajáték táborban.
Időpont: július 22-26-ig, 8:00-16:00.
További információ a plakáton! Kattints rá bátran!
 
 

Nyári táborok 2019

A kínálat folyamatosan bővülni fog.

Tábor megnevezése

Időpontja

Vezetők

Kézműves-barangolós

július 1-5.

Vargáné Hunya Katalin
Tóth Andrea

Sportos / szabadidő július 1-5.

Mohay György, Sier Tamásné
Weinber Róbertné

Informatika tábor július 1-5.

Bakó Péter

Kézműves-mese

július 8-12.

Serbán Ágnes
Vargáné Hunya Katalin

Természetvédelmi tábor

július 22-26. Vásárhelyi Gabriella, Józan Katalin és Wágner Réka
Angol tábor július 22-26.

Csizmár Rita

Tűvarázslat

július 29-augusztus 2.

Bordásné Nyáry Nikoletta
Sárospatakiné  Nagy Beatrix
Vargáné Hunya Katalin

Sportos / szabadidő augusztus 5-9. Mohay György, Sier Tamásné
Weinber Róbertné

Mazsorett

augusztus 12-16.

Juhász Bernadett
Tókos Ilona
Schuszterné Merk Csilla

 

Újabb sikeres szereplés!

DIGI-KOOPÉ területi matematika verseny 3. osztályosoknak csapatversenyen I. helyezést értünk el.

Csapattagok:
Hague Dóra
Tornai Ilona Sára
Gálos Márk

Egyéni versenyben ugyancsak 1. helyezést ér el TORNAI ILONA SÁRA 3.a osztályos tanulónk.

Gratulálunk!

A képre kattintva a fotó nagy felbontású változata jelenik meg.

Kérjük támogassa iskolánk alapítványát adója 1 %-ával!

Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink!

Az idén is lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalapjuk után 2018-ban befizetett személyi jövedelemadójuk 1-1%-áról. Ezt idén 2019. május 20-ig megtehetik.

KÉRJÜK TÁMOGASSÁK ISKOLÁNK ALAPÍTVÁNYÁT, hogy a gyerekeknek még több élményt, eszközt biztosíthassunk!

Városi váltóverseny 

Ebben az évben is vendégül láthattuk városunk alsós diákjait a városi váltóverseny keretében.

Igazán izgalmas, fej-fej melletti versengést láthattunk. Fegyelmezetten, szabályosan küzdöttek a gyerekek.

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak is!

1.évfolyam

I. hely

Kőrösi

 

II. hely

Hunyadi

 

III. hely

Rákóczi

2.évfolyam

I. hely

Kőrösi

 

II. hely

Hunyadi

 

III. hely

Rákóczi

3. évfolyam

I. hely

Kőrösi

 

II. hely

Hunyadi

 

III. hely

Rákóczi

4. évfolyam

I. hely

Kőrösi

 

II. hely

Rákóczi

 

III. hely

Hunyadi

 

Köszönjük!

Szülői segítséggel sikerült az ebédlőinket felújítani. Több tanteremben sor került a székek cseréjére is.Nagyon köszönjük a bútorokat Kékedi Krisztinának és Imre Csabának, akik már korábban is hozzájuttattak minket jó állapotú bútorokhoz. A szállítást Godó Zoltánnak köszönjük, aki rendkívüli gyorsasággal oldotta meg a nekünk nehéz feladatot. 

A nagyobb felbontású képért, kattintson a fotóra!

Akire büszkék vagyunk....

A Dunaharaszti Hírek januári számában Pataki Lilla 8.b osztályos tanulónk kiváló sporteredményéről jelent meg cikk. Lilla nem csak az iskolánk, de Dunaharaszti város büszkesége is. A megjelent cikket változtatás nélkül közöljük. Büszkék vagyunk Rád Lilla! :)

"Tánc az életem

Pataki Lilla négy évvel ezelőtt kezdett el táncolni az After School Tánc-és Sportegyesületnél, azóta számos kiemelkedő eredmény tudhat magáénak.

Tudását Akadémiai program segítségével- balett, latin, street táncok -és akrobatika tanulással kiegészülve fejleszti évről - évre a tanárai segítségével.

Koreográfusa Szabó Timea, alázatra, szorgalomra, kitartásra, küzdelemre és a folyamatos tanulásra bíztatja Lillát, ami hozzásegíti az eredmények és álmai elérésére.

A versenyeken kívül professzionális táncprodukciókban, showk-ban és divatbemutatókon is szerepel Lilla, ahol a komplex tánctudását tudja kibontakoztatni.

Tánciskolán belül lehetőség van a Ferencvárosi Tornaclub akrobatikai szakosztályán tanulni. Lilla 3 éve Szabó Nikolett szertorna edzőjével dolgozik, kitartóan végzi a feladatokat, amit a táncában is tud hasznosítani.

Számos eredményt ért már el fiatal kora ellenére: Többszörös Országos Bajnoki címet képvisel 4 hazai tánc szövetségnél

Több nemzetközi vett részt: 2017-ben Zágrábban az Európa bajnokság 1 helyezettje lett Idén kvalifikált a Milánóban meg-rendezett World Dance Talents Cup 2018 Világbajnokságra és képviselte hazánkat. Fantasztikus eredménnyel hip-hop showtánc kategóriában bronzérmes lett. Hatalmas büszkeség volt látni a dobogón! 2018. november 25.-én egy táncverseny sorozaton vett részt , melyen solo táncával 1 helyezést ért el , tánca a legtöbb pontszámot kapta.

Valamint Országos Bajnoki címmel jutalmazták. Ezzel kijutott a decemberben megrendezett tánc Európa Bajnokságra. Nagyon köszönjük a Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola Igazgatónőjének Weinber Róbertnének és Lilla, összes tanárainak, valamint osztálytársainak hogy hozzásegítették ehhez a csodálatos eredményhez, és mindig mindenkor pozitívan és segítőkészen álltak hozzá így megvalósulhatott „kis álma.""

Az alábbi képekre kattintva a fotók nagyobb felbontásban jelennek meg!

 

Farkas Sára újabb sikeres szereplése

Az 1.b osztályos Farkas Sára Pest Megyei Ifjúsági Sakkversenyen is remekelt: 35 partiból 30-at nyert , így 2 ezüstérmet és 2 aranyérmet szerzett.

Korcsoportjában Pest megye bajnoka lett.

Gratulálunk a sikeres szereplésekhez! A nagyobb felbontású képért kattintson a fotóra!

Mazsorett tábor 2019. augusztus 12-16.

Ismét lesz a nyáron iskolánkban mazsorett tábor. A plakát nagyméretű megjelenítéséért kattints a képre!

Bemutatkozik iskolánk új diákelnöke

Bemutatkozik iskolánk új Diákelnöke, a 6.b osztályos Mészáros Máté. Máté egy örökmozgó, a közösségért tenni akaró kis diákunk, aki hatodik osztályos létére felnőtteket meghazudtoló módon dolgozik iskolánkért.
 
Mielőtt Máté bemutatkozó írását vágatlanul és átszerkesztés nélkül közölnénk, nem felejtkezünk meg Máté édesanyjáról Krasnyánszky Gyöngyiről, aki nélkül Máté nem juthatna el a sok-sok Diákelnök gyűlésre! Kedves Máté, kedves Gyöngyi, iskolánk nevében köszönjük! És akkor következzen Máté:
 
"Engem Mészáros Máténak hívnak, 6.b-s tanuló vagyok. 2017/18 tanév végén választottak meg DÖK elnöknek és 2018 szeptemberében diákelnöki munkásságom meg is kezdődött.
 
Szeptemberben a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megalapította a Tankerületi Diákelnök Tanácsot, melyen jómagam is részt vettem. Bemutatkoztak az iskolai küldöttek, majd ezek után megválasztottuk a velem együtt négytagú szavazatszámláló bizottságot és ekkor került sor a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására, ahol szintén szerepet kaptam.

E-Ügyintézés modul a Kréta felületén

Tisztelt Szülők!
 
Bizonyára észrevették, hogy pár napja a Kréta felületén megjelent egy új menüpont. A neve e-Ügyintézés. Ebben a tanévben ez a funkció tesztjelleggel működik, de természetesen teljes körűen használható is. Előnye, hogy online kitöltenek egy adatlapot, feltöltik az esetleges igazolás fotóját vagy szkennelt változatát, és az igazolás vagy kérelem azonnal az iskolában van, és gyors ügyintézésre lehet számítani. 
4 olyan funkció van, amely az Önök számára hasznos lehet:
 
1. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására, gondviselői kérelem benyújtása. (ezt több napos elutazás, síelés előtt érdemes benyújtani). Minden esetben az igazgatónő hoz az engedélyről határozatot, amely az Ön online felületén megjelenik. 
 
2. Tanulói mulasztás igazolása (ez a normál betegség, szülői igazolás  (5 nap) beküldésére szolgál (az osztályfőnök fogja igazolni a hiányzást a szokott módon). Orvosi igazolás esetén minden esetben fel kell tölteni az igazolás fotózott, vagy szkennelt formáját minél nagyobb felbontásban, hogy a kép éles legyen. 
 
3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló kérelem. (elsősorban T2-es felmentésre jogosító kérelem, vagy eseti testnevelés felmentési kérelem. T2-es felmentés kérése esetén minden esetben fel kell tölteni az egyesületi igazolás szkennelt változatát, illetve a kérelemben szerepelnie kell az edző nevének és telefonszámának. 
 
4. Személyi adatokban történő változás (pl. lakcímváltozás bejelentése). Ez az iskola számára nagyon fontos, mert pl. a továbbtanulással kapcsolatos levelek mind a rendszerünkben nyilvántartott címre mennek ki.
 
A belépés a csomaiskola.hu oldalról történik. A felület elérhető a Kréta (e-napló) felületéről, vagy közvetlenül a csomaiskola.hu oldal e-Ügyintézés felületéről (ebben az esetben ugyanazt a felhasználónevet és jelszót kell használni, mint az e-naplónál, és az iskola nevét is le kell gördíteni. Az e-Ügyintézés felülete kizárólag szülői/gondviselői belépéssel működik, a tanuló felhasználónevével és jelszavával nem. Továbbá az e-Ügyintézés csak számítógépről az ismert böngészők használatával működik, telefonos applikációról nem.
 
Természetesen, ha Önnek kényelmesebb, a továbbiakban is intézheti az igazolásokkal kapcsolatos ügyeket papír alapon, ez csak egy plusz kényelmi funkció az online világban járatos szülők részére. Mivel tesztüzemről van szó, ha bármilyen hibát észlelnek, vagy segítséget kérnek, az elekmarta74 KUKAC gmail PONT com címre megírva a problémát igyekszünk gyorsan orvosolni a problémát.
 
Az együttműködésüket, segítségüket előre is köszönjük! A képre kattintva megjelenik nagyobb felbontásban is.
 
 

Gyerekek távozása

Tisztelt Szülők!

Az iskola zavartalan működése érdekében 2018.09.03-tól (hétfőtől) az alábbi időpontokban tudják elvinni gyermekeiket:

13:00-kor, 14:00-kor, 15:30-kor és 16:00-kor. A gyermekekre az ajtó előtt várakozzanak, kikísérjük őket.

Azok a diákok, akik nem az iskolában ebédelnek, közvetlenül a tanítás után mehetnek haza.

Az itt ebédelő, de nem napközis gyermekek 13 órakor vagy 14 órakor mehetnek ki az iskolából.

A 16:00 után érkezők az udvaron (rossz idő esetén a földszinti ügyeleti teremben) vehetik át gyermekeiket.

Az emeleti termekbe és a konténerbe takarítás miatt ekkor már ne menjenek be! Megértésüket köszönjük.

Kérjük a tájékoztató füzetben jelezni, mely időpontban jönnek a diákért. Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehetséges előzetes egyeztetés alapján.

Az időpontok pontos betartásával segítsék munkánkat!

A diákok számára biztosított ügyelet a Házirend szerint 17:15.ig tart, kérjük ennek pontos betartását!

Az iskola épületét napközben, valamint 17:30-tól zárva tartjuk.

Tisztelettel: iskolavezetés

A mobiltelefonok, tabletek használatának szabályozása

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a mobiltelefon használata szabályozva van a Házirendben. Év elején az osztályfőnökök tisztázták a gyerekekkel az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A fentiek ellenére, egyre több visszaélésre kerül sor nap, mint nap. Sértő üzeneteket küldenek Viber-en egymásnak, az Instagramon a másik tanuló oldalára bántó képeket tesznek ki, fényképeket készítenek egymásról. Teszik mindezt tanórán!! A pedagógus ezt nem veszi észre, hiszen gyermekeink roppant leleményesen és fürgén kezelik a telefont. Egy kísérlet még azt is kimutatta, hogy ha a pedagógus kérésére küldenek üzenetet a pedagógusnak óra közben, úgy, hogy az figyelmezteti őket figyelni fog, akkor is több mint egy tucat üzenet érkezik.

A telefon használatát okkal korlátozzuk, akár csak a többi iskola.

Az oktatásnak egyik alapfeltétele az órák zavartalansága. Ez segít az elmélyülésben, (ami ritka esemény a jellemzően felgyorsult hétköznapokban) fejlődik a tartós figyelem, ezáltal nő a tanulási képesség, a teljesítmény.

Az iskola nevelő tevékenysége gyermekkorban kiemelkedő fontosságú. A gyermek napi 6 órában, védett környezetben fejlesztheti társas képességeit. Itt nyílik lehetőség arra, hogy készség szinten megismerje és gyakorolja az emberi érintkezés helyes formáit, a konfliktuskezelést (nem szülői környezetben). Az érintkezés gyakori volta fejleszti szociális kompetenciáit, mely elengedhetetlen az un. életben való boldoguláshoz. Ennek érdekében szünetben is korlátozzuk a telefon használatát, hogy a gyermek a társas tevékenységeket gyakorolja.

Arra kérjük a szülőket, hogy gyermekük érdekében, támogatva munkánkat, beszélgessenek el gyermekükkel a telefon használatát érintő szabályok betartásának fontosságáról.

 

Tájékoztató Kréta e-napló gondviselői belépésről

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akik a tavalyi tanév folyamán iskolánk tanulói voltak megkapták mind a tanulói, mind a szülői belépési felhasználóneveket és jelszavakat a Kréta elektronikus naplóba. Az első osztályosok szülei pedig az idei tanévben a szülői értekezleten kapták meg ugyanazt. A legenerált kártyák PDF fájlban a gyermeke osztályfőnökénél van, bármikor ismét elkérheti, és az első belépéskor le tudja változtatni a jelszavát is.

Kérjük belépési gondjánál keresse gyermeke osztályfőnökét, vagy iskolánk Kréta adminisztrátorát, Elek Mártát (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) e-mail címen. A segítség gyors lesz. Kérjük, ha csak lehet, ne használják az oldalon levő gondviselői igénylő linket, mert gondviselői adatbázisunkban 2-szer, 3-szor is megjelenik ugyanaz a gondviselő, 2-3 belépési kóddal. Szeretnénk adatbázisunkat rendben tartani!

Megértésüket előre is köszönjük!

Délutáni elfoglaltságok 2018/2019-es-es tanév I. félév

Iskolánk pedagógusai által szervezett szakkörök 2018/2019-es tanév

Nap Időpont Szakkör Évfolyam Oktató
hétfő 15:00-16:00 mazsorett 4., 5., 6. évfolyam Juhász Bernadett
hétfő 13:10-13:55 énekkar 1-5. évfolyam Zentai Éva
hétfő  16.00-17.30 informatika szakkör (kezdő) A szakkör díja:
6000 Ft/hó – 4 x 1500 Ft/90 perc
4-5. évfolyamosok Bakó Péter
kedd 15:00-16:00 mazsorett 2., 3. évfolyam Juhász Bernadett
kedd 13:10-13:55 origami szakkör 4. évfolyam Papp Tímea
szerda 14:00-14:45 floorball 3-6. évfolyam Mohay György
szerda 14:00-14:45 torna 1-8. évfolyam Gotyár Mariann
szerda 13:10-13:55 matematika szakkör 4. évfolyam Papp Tímea
szerda 13:10-13:55 énekkar 1-5. évfolyam Zentai Éva
szerda 14:00-15:30 rajz szakkör 4-5-6. évfolyam, illetve felvételire készülők. Aradi Julianna
csütörtök 14:00-14:45 kosárlabda 1-4. évfolyam Mohay György
csütörtök 14:45-15:30 kosárlabda 5-8. évfolyam Mohay György
csütörtök 15:00-16:00 mazsorett 4. évfolyam Juhász Bernadett
csütörtök 16.00-17.30 informatika szakkör (haladó (számítógépes táborban részt vettek, vagy már tanulnak informatikát)) A szakkör díja:
6000 Ft/hó – 4 x 1500 Ft/90 perc
5-6. évfolyamosok Bakó Péter
péntek 13:00-13:45 atlétika 1-8. évfolyam Sier Tamásné
péntek 14:00-14:45 ECDL 7. évfolyam Elek Márta
péntek 15:00-16:00 mazsorett 5-6. évfolyam Juhász Bernadett

Külsős, egyesületek által tartott edzések (esetenként fizetős is lehet, érdeklődni kell!)

Minden további információért, a jelentkezés módjáról, kérjük a megjelenített elérhetőségeken keressék a szakosztályt!

Nap Időpont Szakkör Oktató Elérhetőség
hétfő 15:30-17:00 vívás Kessler Zoltán 06-30-514-7221
hétfő 17:00-19:00 birkózás Lenkó Károly 06-30-264-2513
hétfő 15:30-17:00 szivacs kézilabda Vitányi Attila 06-20-929-5882
hétfő 17:00-18:30 kézilabda Csapp Imre 06-30-850-4440
kedd 16:00-17:00 goyu-ryu Valkai Márta 06-30-242-5489
kedd  17:00-18:00 taekwondo Demény Ferenc 06-70-520-6588
szerda 15:30-17:00 vívás Kessler Zoltán 06-30-514-7221
szerda 16:00-17:00 kosárlabda (1. és 2. évfolyamosokat várnak új jelentkezőként) Trepák Zoltán 06-70-635-7670 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda 15:00-16:00 szivacs kézilabda Vitányi Attila 06-20-929-5882
szerda 17:00-19:00 birkózás Lenkó Károly 06-30-264-2513
csütörtök 15:00-16:00 ping-pong (kezdők) Török Zoltán 06-30-405-0014
péntek 16:00-18:00 ping-pong (haladók) Török Zoltán 06-30-405-0014
csütörtök 18:00-20:00 birkózás Lenkó Károly 06-30-264-2513
péntek 16:00-17:00 goyu-ryu Valkai Márta 06-30-242-5489
péntek 17:00-18:00 taekwondo Demény Ferenc 06-70-520-6588
péntek 15:00-16:00 kosárlabda (1. és 2. évfolyamosokat várnak új jelentkezőként) Trepák Zoltán 06-70-635-7670 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Csengetési rend

1.óra

08.00

08.45

2.óra

09.00

09.45

3.óra

10.00

10.45

4.óra

11.00

11.45

5.óra

12.05

12.50

6.óra

13.10

13.55

7.óra

14.00

14.45

 

Játékgyűjtés Fejlesztőpedagógiai Munkaközösség kérésére

Kedves Szülői Munkaközösség! Kedves Szülők! 

Játék- és fejlesztőeszközök gyűjtésében szeretnénk a segítségüket kérni!

Az idei tanévben megalakult a Gyógypedagógiai – Fejlesztőpedagógiai Munkaközösségünk, kialakítottunk egy Logopédiai Kuckót is.
Bár az iskola vezetősége a lehetőségeihez mérten maximálisan próbálja támogatni terápiás tevékenységünket, a hatékonyabb, színesebb fejlesztő munka megvalósításához munkaközösségünknek szüksége lenne jó állapotban levő (társas)játékokra, könyvekre, egyéb fejlesztéshez hasznosnak tűnő eszközökre az iskolában tanuló gyermekek minden korosztályához.
Ha a háztartásukban akadna olyan jó állapotú játék, amelytől megválnának, örömmel fogadnánk! Bízunk az összefogás erejében és előre is nagyon köszönünk minden segítséget!

Üdvözlettel: A Gyógypedagógiai – Fejlesztőpedagógiai Munkaközösség tagjai